เกี่ยวกับ "เทคนิคการส่งพลังงาน EO เพื่อการ Healing : Mini Workshop"

ยินดีต้อนรับ "เทคนิคการส่งพลังงาน EO เพื่อการ Healing : Mini Workshop"

โค้ชเปิดสอน Mini Workshop นี้สำหรับกลุ่มผู้สนใจการใช้ศาสตร์เชิงพลังงานในการส่งพลังงานของ Essential Oils ไปยังผู้รับการบำบัด  ซึ่งวิธีนี้จะสามารถดึงพลังงานของ Essential Oils ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งไปถึงชั้นพลังงานของผู้เข้ารับการบำบัดได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รู้และเคยใช้ศาสตร์พลังงานมาอยู่แล้ว และมีความรู้พื้นฐานของคุณสมบัติ Essential Oils มาบ้าง เพราะองค์ความรู้ทั้งสองอย่างนี้จะไม่ได้ถูกสอนในคลาสนี้

-----------------

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Heart-Emotion-Energy จะทำให้ทุกคำถามของคุณได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ของท่านให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

  • การบริหารจัดการ Space และพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการบำบัด

  • การดึงพลังงานของ EO ออกมาเพื่อเตรียมส่งให้กับผู้รับการบำบัด

  • การเตรียมพลังงาน​ EO ก่อนส่ง (สามารถใช้ได้ทั้ง Reiki และ Light)

  • การส่งพลังงานของ EO ไปที่ผู้รับการบำบัด (F2F และ Distance)

  • วิธีการเช็คว่าพลังงาน EO เข้าไปในชั้นพลังงาน/ร่างกายของผู้รับการบำบัด

  • วิธีการสลับเปลี่ยนพลังงานของ EO ในการส่งภายใน Session

  • การถอนพลังงาน EO ออกและการปิดจบ Session

Prerequisite ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้

  • มีพื้นฐานด้านคุณสมบัติพื้นฐานของ EO มาบ้าง

  • มีพื้นฐานการทำศาสตร์เกี่ยวกับ Energy Healing โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าใช้ Reiki หรือ Light (เพราะจะไม่มีการสอนการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานในคลาส)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา