เกี่ยวกับหลักสูตร "Quantum and Light Work©" Practitioner ระดับ 1

ยินดีต้อนรับสู่โลกของพลังงานและควันตั้มและการใช้ Light ในการทำ Healing ในหลักสูตร "Quantum and Light Work©" Practitioner ระดับ 1

หลักสูตรนี้จะเริ่มปูพื้นท่านสู่โลกของการใช้แสง หรือ Light ในการบำบัด Mind-Body-Spirit-Heart-Emotion-Energy ของคน โดยอธิบายปูพื้นในหลักการเบื้องต้นของหลักพลังงานและหลักควันตั้มฟิสิกส์ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเรา ที่ทำให้ท่านเห็นภาพรวมของหลักพลังงานที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตเราในทุกมิติ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านมีองค์ความรู้ความเข้าใจที่สามารถใช้ Light ในการบำบัดตัวเองและผู้อื่นได้ทั้งแบบเจอตัวและทางไกล เพื่อให้สามารถปรับสมดุลพลังงานในร่างกายได้ในทุกวัน ในแบบพื้นฐานได้อย่างดี

นอกจากนี้ทุกท่านจะได้รับการ Attune Light เป็นระยะๆ ตลอดการเรียน 6 sessions โดยโค้ชนุ่นและ Master Teachers/Spiritual Guides ของทุกท่าน   และจะได้รับการ channelling ข้อความจาก Master Teachers/Spiritual Guides ของทุกท่านรายคน ผ่าน Channeler ในคลาส (โดยคุณญาณธิมาศ วิโรจน์ชูฉัตร) เพื่อให้ทุกท่านทราบแนวทางในการฝึกใช้ Light ผ่านศาสตร์ "Quantum and Light Work©" และตอบข้อสงสัยใดๆ ในการฝึกปฏิบัติหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Light 

นอกจากทฤษฎีที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติในการใช้ Light ผ่านการฝึกกับตัวเองและเพื่อนในคลาสเพื่อเป็นการฝึกให้ทุกท่านคุ้นเคยกับ Light และการใช้ Light ในรูปแบบของตัวเอง

หลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการฝึกป้องกันตัวเองเชิงพลังงาน การ clean การ drain พลังงานลบออกจากตัวและ grounding พลังงานตัวเอง  และอื่นๆอีกมากมายและเต็มไปด้วย Tips ที่ท่านไม่สามารถหาเรียนจากตำราใดๆ ได้  ท่านสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ในการบำบัดเชิงพลังงานที่ท่านมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะหลักสูตรนี้จะให้โครงสร้างความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ทำไปทำไม เพราะอะไร เพื่ออะไร ทั้งในมุมกว้างและเชิงลึก

หลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตร Prerequisite เพื่อเรียนต่อในหลักสูตร "Quantum and Light Work©" ระดับ 2-4 ต่อไป

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Heart-Emotion-Energy จะทำให้ทุกคำถามของคุณได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ของท่านให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training ทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4-5 ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • ได้รับการ Attune Light โดยโค้ชนุ่นและ Master Teachers/Spiritual Guide ของแต่ละท่าน 
 • ได้รับการ Channeling ข้อความจาก Master Teachers/Spiritual Guide ของแต่ละท่านและการถามตอบเพื่อ Spiritual Development ตามเส้นทางของแต่ละคน (เน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้  Light เท่านั้น)
 • สามารถกลับมาดูวีดีโอคลิปที่อัดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน
 • Certification ของหลักสูตร จาก Living Wise Coaching and Training Center ออกโดย โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Founder ของ Quantum and Light Work©


เอกสารประกอบการเรียน

 • Worksheet ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลักสูตร
 • Presentation Slidesสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • สามารถใช้ Light ในการบำบัดตัวเองและผู้อื่นได้ ทั้งแบบเจอตัวและทางไกล

 • เรียนรู้หลักพลังงาน หลัก Quantum Physics เบื้องต้น ที่จะปูพื้นท่านสู่องค์ความรู้ของการบำบัดเชิงพลังงานผ่าน Light

 • รู้หลักการทำงานของการบำบัดเชิงพลังงานทั้งภาพกว้างและสิ่งที่ผู้ใช้การบำบัดเชิงพลังงานควรต้องรู้เพื่อทำให้การบำบัดเชิงพลังงานมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจหลักการทำงานของจิต (Mind) ประเภทของจิต และกลไกการงานร่วมกับมิติอื่นๆ ของชีวิต เช่น Body-Spirit-Emotion-Heart-Emotion-Energy

 • เรียนรู้วิธีการ Protect, Clean, Draining, Grounding พลังงานในทุกวันในหลายรูปแบบ เพื่อความสมดุลเชิงพลังงานในร่างกายและปกป้องพลังงานลบที่อยู่รอบตัว

 • เรียนรู้ระบบจักระและชั้นพลังงานในและรอบร่างกาย, Auric System, Electromagnetic fields และหลากหลายความรู้ของการผิดปกติของพลังงานในร่างกายและการปรับสมดุลพลังงานอีกครั้ง

 • เรียนรู้การใช้ Secret Geometry ผ่านการบำบัดโดยใช้ Light Zเบื้องต้น) ในการบำบัดเชิงพลังงาน

 • เรียนรู้การใช้ Light ในการตัด Energetic Cord และองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะสัญญาที่อาจผูกเราไว้ในอดีตชาติที่ส่งผลให้เกิดความติดขัดในการใช้ชีวิตในชาตินี้

 • รับการ Activate ความสามารถเชิงพลังงานที่เคยเป็นของเก่าติดตัวมาของทุกท่านเองในแบบที่เหมาะกับท่านมากที่สุดตาม Divine Timing, Attune Light และ Detox พลังงานลบออกจากตัว ในคลาสและระหว่าง Session เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและเป็นการยกระดับพลังงานและความสามารถของท่านขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

 • ฝึกหัดทำ Self Healing รวมทั้ง Healing ผู้อื่น โดยที่ท่านจะได้ฝึกและได้เห็นมุมมองความถนัดที่แตกต่างออกไปของตัวเอง และได้ความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติมากขึ้นในแบบของตัวเอง

ค่าอบรม 20,000 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Objectives หลัก และ Requirements ในการเรียน Quantum and Light Work© ในแต่ละระดับ

หลักสูตร Quantum and Light Work© Practitioner ระดับ 1

Objectives หลัก :

 • เพื่อบำบัดตัวเองและผู้อื่นได้เบื้องต้น โดยใช้แสงส่งออกไปยังสิ่งที่ต้องการได้ตามความตั้งใจ
 • รับการ Active, Attune Light อย่างเหมาะสมกับทุกท่านมากที่สุด
 • รู้จักหลักการและ Mindset ของการใช้ Light ในการบำบัดเชิงพลังงาน
 • รู้จักหลักการที่สำคัญสำหรับ Healer ในการดูแลตัวเองเชิงพลังงาน เช่น การ Hold Space, Protection, Grounding, Drain Negative Energy ในหลายระดับความ advance

Requirements :

 • ไม่มี Requirement เบื้องต้น สามารถเรียนได้ทุกท่าน โค้ชเชื่อว่าถ้าเราจะได้เจอกันเราก็จะได้เจอกันค่ะ


หลักสูตร  Quantum and Light Work© Practitioner ระดับ 2

Objectives หลัก :

 • เพื่อเข้าใจพลังงานในแบบเฉพาะเจาะจงของตัวเองในเชิงลึก และรู้จักตัวเองเชิงการใช้พลังงานในแบบที่ตัวเองเป็น
 • รู้จักการใช้ Light ในการบำบัดเชิงพลังงานเป็นหลัก หรือเพื่อสนับสนุนพลังงานอื่นๆ ที่แต่ละคนมีหรือฝึกหัดอยู่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • รู้จักการใช้ Light สนับสนุนให้ผู้รับการบำบัดมีพลังงานเข้าถึงตัวได้มากที่สุด
 • หลักการของ Light ที่ลึกกว่าระดับแรกและที่มาของการเป็น Light Worker

Requirements :

 • ผ่านการเรียนหลักสูตร Quantum and Light Work© Practitioner ระดับ 1
 • ฝึกปฏิบัติ 20 เคส (คนไม่ซ้ำกัน)
 • เว้นเวลาอย่างน้อย 3-4 เดือน
 • ได้รับการตรวจเช็คระดับพลังงาน Light ที่มีว่าถึงจุดที่เรียนระดับ 2 ได้


หลักสูตร  Quantum and Light Work© Master  ระดับ 3

Objectives หลัก :

 • เพื่อรู้จักวิธีการผสมผสาน Modality ที่แต่ละคนมีและถนัดเข้ากับ Light หรือ ใช้ Light อย่างเดียวแบบเจาะลึกมากขึ้นตามแบบฉบับของตัวเอง
 • เข้าถึงการใช้พลังงานต่างๆที่เป็นตัวเองจริงๆ จึงเป็นพื้นฐานในการสร้างศาสตร์บำบัดเชิงพลังงานในรูปแบบของตัวเองได้

Requirements :

 • ผ่านการเรียนหลักสูตร Quantum and Light Work© Practitioner ระดับ 1 และ 2
 • ฝึกปฏิบัติ 30 เคส (คนไม่ซ้ำกัน)
 • เว้นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน-1 ปี
 • ได้รับการตรวจเช็คระดับพลังงาน Light ที่มีว่าถึงจุดที่เรียนระดับ 3 ได้


หลักสูตร  Quantum and Light Work© Trainer  ระดับ 4

Objectives หลัก :

 • เพื่อมีแนวทางและได้ไอเดียเพื่อที่จะหัดสร้างศาสตร์ที่เป็นของตัวเองในอนาคต
 • Spiritual Grooming ผ่านการ Walk Through Journey ของการใช้ Quantum and Light Work© ในแบบของตัวเอง โดยการอยู่ในการดูแลของศาสตร์ Wisdom from Masters© (WM) ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่สอนและดูแลโดยโค้ชนุ่น ผ่านการ Channelling จาก Master Teachers/Spiritual Guides ของทุกท่าน (โดยคุณญาณธิมาศ วิโรจน์ชูฉัตร - Channeler และ Co-Founder ศาสตร์ Wisdom From Masters© (WM)

Requirements :

 • ผ่านการเรียนหลักสูตร Quantum and Light Work© Practitioner ระดับ 1,  2 และ 3
 • ระยะเวลา : แล้วแต่ความเหมาะสมของระดับพลังงานของ Light ในตัว 
 • ได้รับการตรวจเช็คระดับพลังงาน Light ที่มีว่าถึงจุดที่เรียนระดับ 4 ได้

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา