เกี่ยวกับหลักสูตร Evolution of Human Consciousness and Values เพื่อการรู้จักตัวเองจากภายใน (Master Class)

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Evolution of Human Consciousness and Values เพื่อการรู้จักตัวเองจากภายใน (Master Class)

การสอนหลักสูตรนี้เป็นความภูมิใจของโค้ชที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัยหรือหนังสือทั่วไป เป็นเนื้อหาที่ทำให้ทุกท่านเข้าใจการเดินทางของใจและชีวิตเรา อธิบายว่าทำไมคนเราทำสิ่งต่างๆไปทำไมและเพื่ออะไร หรือภายใต้แรงขับเคลื่อนแบบไหน อะไรคือสิ่งที่ต้องทำเมื่อชีวิตถึงทางตันหรือรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไร้ทิศทาง การพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณมีเส้นทางอย่างไร

องค์ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน จะถูกเรียงร้อยออกมาประยุกต์ใช้ ทั้งในชีวิตภาพรวม การบริหารงาน ความสัมพันธ์ ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว การเลี้ยงลูก การสร้างแรงบันดาลใจ การรู้จักคนอ่านคนเป็น และอื่นๆ ที่โค้ชนุ่นจะยกตัวอย่างในชีวิตจริงให้คุณเห็นภาพและสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในคอร์ส Neuro Linguistic Programing ระดับ Master Practitioner หรือระดับสูง และเป็นหนึ่งในหัวข้อ Highlight ในหลักสูตรที่นักเรียนทุกคนประทับใจเสมอมา และสามารถทำให้เข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งกินใจ  และทุกครั้งที่โค้ชนุ่นหยิบยกหัวข้อนี้มาทำ One on one coaching ก็สามารถทำให้โค้ชชี่หลุดหรือคลี่คลายออกจากปัญหาที่มีได้เสมอ

เมื่อโค้ชนุ่นสร้างคอร์สออนไลน์ขึ้นมา หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่พลาดไม่ได้ที่จะหยิบยกมาสอนให้ทุกท่านโดยไม่ต้องเรียนคอร์ส Neuro Linguistic Programing ระดับ Master Practitioner หรือระดับสูง

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และการโค้ชชิ่งทั้งในด้านจิตวิทยาประยุกต์ พลังงานและจิตวิญญาณกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  ทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4-5 ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • ได้รับการทำ Energy Healing ระหว่างการเรียนในทุก Session โดยโค้ชนุ่นและ Master Teachers/Spiritual Guides ของทุกท่าน
 • ได้รับการ Channelling ข้อความจาก Master Teachers/Spiritual Guides ของแต่ละท่านและการถามตอบเพื่อ Life and Spiritual Development แบบเฉพาะเจาะจงของตัวเอง
 • สามารถกลับมาดูวีดีโอคลิปที่อัดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน
 • ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารในหลักสูตรระหว่าง Session 


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides 
 • Worksheet ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลักสูตร
 • แบบสอบถามสองภาษา (ไทย อังกฤษ) ในการใช้คำนวณ Value Inventory System (VIS)สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เรียนรู้และเข้าใจว่าทำไมชีวิตจึงเกิดความทุกข์ เกิดความสับสน หาทางออกไม่ได้ และทราบวิธีการออกจากปัญหานั้น และแนวทางในการมองชีวิตอย่างเข้าใจและยอมรับกลไกความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ด้วยสติและปัญญา

 • เข้าใจหลักการทำงานของใจที่ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตที่มีทั้งขึ้นลง ดำดิ่ง หรือพลิกตัวเองขั้นมาเติบโตอีกขั้นหนึ่งได้ และปัจจัยที่ส่งให้เกิดการจะเติบโตขึ้นทางด้านความคิดและจิตใจ

 • สามารถเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นได้ในแบบที่เป็น ด้วยความสามารถในการเห็นภาพกว้างของชีวิต และลงรายละเอียดกับความต้องการภายนอกและภายในของแต่ละคน ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้เขารู้เรา หัดปล่อยวางปัญหาในชีวิตได้

 • เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการชีวิต ในมิติของการทำงาน ความสัมพันธ์ การเลี้ยงลูก การเรียน การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านจิตวิทยาและจิตวิญญาณ

 • เรียนรู้วิธีที่จะกระเทาะตัวเองออกจากชีวิตเดิมๆ ที่ดำเนินชีวิตอย่างไรทิศทาง ไร้จุดมุ่งหมาย ให้กลับมามีความหวัง ชีวิตเปี่ยมมีความหมาย ความเข้าใจ ความสงบสุข และความท้าทายไปพร้อมๆ กันด้วยความเข้าใจต่อชีวิตและความเป็นไปของโลกใบนี้

 • นอกจากแบบสอบถามที่จะได้ฝึกใช้ในการค้นหาตัวเองและผู้อื่นแล้ว โค้ชนุ่นจะสอนวิธีการเชิงพลังงานในการตรวจสอบการกระจายตัวของพลังงานของการเข้าถึงใจตัวเอง (แล้วแต่พื้นฐานดั้งเดิมเชิงการเข้าถึงพลังงานของแต่ละท่าน)

 • สำหรับผู้ที่มีพื้นด้านโค้ชชิ่ง หรือให้คำปรึกษาผู้อื่น องค์ความรู้นี้จะเป็นการต่อยอดที่สำคัญที่จะทำให้อาชีพของคุณก้าวขึ้นไปอีกระดับ เพราะองค์ความรู้ความเข้าใจต่อชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นจะไปสนับสนุนการอธิบายของท่านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญา ความรู้ และการให้แนวทางแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลึกซึ้งกินใจ

 • เรียนรู้ หัดใช้ และหัดแปลผลแบบสอบถามที่โค้ชนุ่นแปลไว้ให้เป็นสองภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งแบบสอบถามนี้จะทำให้การประมวลผลขององค์ความรู้ที่เรียนมาเฉพาะเจาะจงกับตัวบุคคลนั้นๆ อย่างละเอียด ทราบถึงความท้าท้ายและความสับสนที่กำลังจะเกิดหรือที่กำลังที่เผชิญอยู่ และการตั้งรับกับความท้าทายที่ยังมาไม่ถึงด้วยสติและความเข้าใจ

 • องค์ความรู้ที่จะทำให้สามารถนำไปใช้กับตัวเอง คนในครอบครัว คนรอบข้าง นำมาประยุกต์กับงานที่ท่านทำอยู่ โดยที่โค้ชนุ่นจะสอนทุกอย่างเป็นขั้นตอนให้พื้นความรู้ทุกท่านแน่นและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

Bonus จากโค้ชนุ่น

 • ไฟล์แบบสอบถามฉบับสองภาษา (อังกฤษ ไทย)

  ไฟล์แบบสอบถามฉบับสองภาษา (อังกฤษ ไทย) พร้อมแนวทางการโค้ชชิ่งหรือให้คำปรึกษาเมื่อแปลผลแบบสอบถามออกมาแล้ว สามารถใช้กับตัวเอง ผู้อื่น โค้ชชี่

 • Ongoing support

  สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาและขั้นตอนเกี่ยวกับหลักสูตร หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปลผลแบบสอบถาม หรือในการทำ One on one coaching ทั้งแบบเจอตัวและแบบออนไลน์ให้กับลูกค้า โดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 15,000 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา