เกี่ยวกับหลักสูตร เปิดโลกควันตั้มและการทำงานของจิตสู่การบำบัดเชิงพลังงาน

ยินดีต้อนรับสู่โลกของพลังงานและควันตั้ม ในหลักสูตร เปิดโลกควันตั้มและการทำงานของจิตสู่การบำบัดเชิงพลังงาน

หลักสูตรนี้จะเริ่มปูพื้นท่านสู่โลกของพลังงานและเปิดโลกของหลักควันตั้มฟิสิกส์ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้ง Mind-Body-Spirit-Emotion และจะทำให้ท่านเห็นภาพรวมของหลักพลังงานที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตเราในทุกมิติ และกฎของจักรวาล กฎแห่งกรรม จุดหมายปลายทางของจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นในเชิงหลักพุทธ หรือหลัก Spiritual

นอกจากหลักของพลังงาน ท่านจะได้เข้าใจการทำงานของจิตที่แบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนก็มีหน้าที่ของมันเองและยังสอดประสานทำงานร่วมกันเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจะนำมาสู่ Imbalance ในเชิงพลังงานที่ส่งผลถึงร่างกายหรือกายเนื้อเราในที่สุด 

สิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าเรียนเรื่องพลังงาน คือการฝึกสัมผัสพลังงานที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดเชิงพลังงานเบื้องต้นให้กับตัวเองและคนรอบข้าง 

หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการฝึกป้องกันตัวเองเชิงพลังงาน การ clear, clean และ grounding ตัวเอง การทำ Energy Healing เพื่อให้สามารถปรับสมดุลพลังงานในร่างกายได้ในทุกวันและเป็นการป้องกันตัวเองจากพลังงานลบรอบตัว  ท่านสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ในการบำบัดเชิงพลังงานที่ท่านมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะหลักสูตรนี้จะให้โครงสร้างความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ทำไปทำไม เพราะอะไร เพื่ออะไร ทั้งในมุมกว้างและเชิงลึก

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion จะทำให้ทุกคำถามของคุณได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ของท่านให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 4 ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • Online Training กับแบบฝึกหัดที่หลากหลายและจับต้องได้


เอกสารประกอบการเรียน

 • Worksheet ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลักสูตร
 • Presentation Slidesสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เข้าใจหลักการของพลังงานต่อการใช้ชีวิตของเราในมิติต่างๆ

 • เรียนรู้หลัก Quantum Physics เบื้องต้นที่จะปูพื้นท่านสู่องค์ความรู้ของกฎต่างๆ ของจักรวาล (Universal Law)

 • รู้หลักการทำงานของกฎของแรงดึงดูด (Law of Attraction) ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งความสุขและความทุกข์ ทั้งปัญหาและทางออกที่เราสามาถมองเห็น

 • เข้าใจหลักการทำงานของจิต (Mind) ประเภทของจิต และกลไกการงานร่วมกับมิติอื่นๆ ของชีวิต เช่น Body-Spirit-Emotion-Heart

 • ย่อโลกศาสตร์พลังงานที่ใช้กันเป็นหลักและที่มีกันอย่างแพร่หลายในโลกขณะนี้ เพื่อทำให้ท่านสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดศาสตร์พลังงานในแบบที่เหมาะกับตัวท่าน

 • เรียนรู้วิธีการ Protect, Clean, Grounding พลังงานในทุกวันในหลายรูปแบบ เพื่อความสมดุลเชิงพลังงานในร่างกายและปกป้องพลังงานลบที่อยู่รอบตัว

 • เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการเกิด Energetic Cord และวิธีการรับมือกับมัน

 • เรียนรู้ชั้นพลังงานในร่างกาย, Electromagnetic fields และหลากหลายความรู้ของการติดของพลังงานลบในชั้นพลังงานในร่างกาย

 • หัดทำ Self Healing รวมทั้ง Healing ผู้อื่น โดยที่ท่านจะได้ฝึกและได้เห็นมุมมองความถนัดที่แตกต่างออกไปของตัวเอง และได้ความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติมากขึ้นในแบบของตัวเอง รวมทั้งฝึกหัดการสัมผัสพลังงาน การหาคำตอบจากพลังงานและจิตใต้สำนึก

 • รับการ Activate ความสามารถเชิงพลังงาน และ Detox พลังงานลบออกจากตัว ในคลาสและระหว่าง Session เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและเป็นการยกระดับพลังงานของท่านขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

Bonus จากโค้ชนุ่น

 • Ongoing support

  สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาและขั้นตอนเกี่ยวกับหลักสูตร โดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 9,500 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center