เกี่ยวกับหลักสูตร Finding Life Purpose Through Tarot and Numerology

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Finding Life Purpose Through Tarot and Numerology

หลักสูตรนี้จะปูพื้นองค์ความรู้ของท่านเกี่ยวกับจุดประสงค์การเกิดมาของชีวิตและจิตวิญญาณของเรา และอธิบายความเกี่ยวโยงของการเติมเต็มจุดประสงค์ของชีวิตในมุมมองต่างๆ ที่คนมักพูดถึง เช่น ทำอาชีพอะไรแล้วมีความสุข ทำอะไรในชีวิตแล้วจึงมีความสุข การตามหาความหมายของชีวิต เป็นต้น

การหา Life Purpose หรือจุดประสงค์การเกิดมาของชีวิตในหลักสูตรนี้ อาศัยการผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์ในไพ่ทาโร่ท์และหลักเลขศาสตร์  ผ่านเลขวันเดือนปีคศ.เกิด และชื่อสะกดด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถผูกโยงไปแปลผล Life Theme ของชีวิตและแนวทางการพัฒนาตัวเองทั้งระดับจิตวิทยาและระดับจิตวิญญาณ

ในการเรียน โค้ชนุ่นจะอธิบายหลักคิดและที่มาที่ไปของทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่านมีพื้นฐานความเข้าใจที่แน่น และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ต่อยอดกับองค์ความรู้เดิมหรืองานของท่านได้อย่างมั่นใจ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ท่านที่ไม่มีมีพื้นฐานของไพ่ทาโร่ท์เลยก็สามารถเรียนได้ ท่านที่มีพื้นฐานของไพ่ทาโร่ท์จะสามารถต่อยอดการแปลผลไปได้อีกระดับด้วยตัวท่านเองผ่านการแนะแนวทางจากโค้ชนุ่น

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และประสบการณ์การดูไพ่ทาโร่ท์ 20 กว่าปี และการโค้ชชิ่งกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  3 Sessions (รวม 15  ชม.)  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารในหลักสูตรระหว่าง Session 
 • ได้รับการ Channelling ข้อความจาก Master Teachers/Spiritual Guides ของแต่ละท่านและการถามตอบเพื่อ Life and Spiritual Development แบบเฉพาะเจาะจงของตัวเอง
 • สามารถกลับมาดูวีดีโอคลิปที่อัดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน
 • ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารในหลักสูตรระหว่าง Session 


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides 
 • Worksheet ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลักสูตรสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เข้าใจหลักการของจุดประสงค์การเกิดมาของจิตวิญญาณ และจุดประสงค์การเกิดมาของชีวิตในมิติและระดับต่างๆ

 • เรียนรู้วิธีการหา Life Theme ในชาตินี้ผ่านสัญญลักษณ์ของไพ่ทาโร่ท์และเลขศาสตร์

 • เรียนรู้วิธีการหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชาติภพนี้ และทางออกที่สามารถทำได้ ในด้านการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ และอื่นๆ

 • เรียนรู้วิธีการหาสิ่งที่เป็นโอกาสที่มีในชาติภพนี้ ที่คุณอาจมองข้าม ในด้านการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ และอื่นๆ

 • เรียนรู้การหา pattern ภาพรวมของชีวิตในแต่ละปี ที่สามารถทำให้คุณเกิดการเรียนรู้กับเหตุกาณณ์ที่ผ่านมาแล้ว และตั้งรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยสติ

 • เรียนรู้การหาแรงบันดาลใจ ที่ทำให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตจากภายใน

 • เรียนรู้วิธีการหาสิ่งที่เรามักวิ่งหนีในชีวิต หรือสิ่งที่เรายังก้าวข้ามผ่านไม่ได้ และการก้าวข้ามผ่าน Mid Life Crisis ในมุมมองของจิตวิทยาและจิตวิญญาณ

 • เรียนรู้การอ่านไพ่ในหลายด้านของชีวิต เช่น การเงิน การงาน ความรัก การพัฒนาตัวเอง หรือในหลายมิติของชีวิต เช่น ความคิดและจิตใจ จิตวิญญาณและพลังงาน เป็นต้น และเรียนรู้วิธีการหัดสร้าง Layout Chart ด้วยตัวเองจากโจทย์หรือตามความต้องการของลูกค้า

 • คำแนะนำในมุมมองของจิตวิทยาการโค้ชชิ่ง พลังงาน และจิตวิญญาณ ผ่านประสบการณ์และความรู้ของโค้ชนุ่นที่สรุปมาให้ท่านจบในที่เดียว

 • องค์ความรู้ที่จะทำให้สามารถนำไปใช้กับตัวเอง คนในครอบครัว คนรอบข้าง นำมาประยุกต์กับงานที่ท่านทำอยู่ หรือทำเป็นอาชีพเสริม โดยที่โค้ชนุ่นจะสอนทุกอย่างเป็นขั้นตอนให้พื้นความรู้ทุกท่านแน่นและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

Bonus จากโค้ชนุ่น

 • ไฟล์การคำนวณทุกสูตรในคอร์ส ที่มีการผูกสูตรไว้ให้อัตโนมัติ

  ตารางสูตรคำนวณทั้งหมดในหลักสูตร ที่โค้ชสร้างขึ้นมาให้คุณสามารถอ่านผลได้ง่ายขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการผูกสูตรอัตโนมัติทั้งหมดใน Excel Spreadsheet ซึ่งใช้ง่าย เข้าใจง่าย ป้องกันการผิดพลาดในการคำนวณด้วยมือเอง และทำให้คุณประหยัดเวลามากขึ้น

 • Ongoing support

  สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาและขั้นตอนเกี่ยวกับหลักสูตร หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปลผลในการทำ One on one coaching ทั้งแบบเจอตัวและแบบออนไลน์ โดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 9,900 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา