เกี่ยวกับหลักสูตร NLP ระดับ Master Practitioner

Neuro Linguistics Programming (NLP) Certification ระดับ MASTER Practitioner

ขั้น MASTER Practitioner จะเป็นการต่อยอดขั้น Practitioner ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง องค์ความรู้อีก 3/4 ของ NLP จะจบที่ระดับนี้ ท่านจะได้ทราบที่มีที่ไป เบื้องลึกเบื้องหลังของการอธิบายสิ่งต่างๆ และการเชื่อมทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยความเข้าใจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้

• ตกผลึกความคิดและจิตวิญญาณขึ้นไปอีกขั้น ด้วยศาสตร์ฟิสิกส์ควันตั้ม (Quantum Physics) ซึ่งโค้ชนุ่นจะถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ควันตั้มมาก่อนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจำได้ง่าย

• ลึกซึ้งกับการเข้าใจวิถีการคิด การแสดงอารมณ์ พฤติกรรม ของคนในหลากหลายมุมมอง ทั้งในด้านการวิวัฒนาการทางสังคม จิตใจ การเมือง ความสัมพันธ์ การพัฒนาจิตวิญญาณ และอีกมากมาย นี่คือหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญที่สุดของ NLP ขั้นสูง

• เข้าใจความเป็นไปของสิ่งต่างๆ พฤติกรรมของคนที่ก่อนให้เกิดความสับสนและปัญหาทั้งชีวิตและจิตใจ รวมทั้งรู้วิธีที่จะปรับสมดุลย์ให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นผ่านรู้ความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต 

• เรียนรู้ที่จะใช้ศาสตร์ทางภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น ด้วย Quantum Linguistics ที่จะเป็นกรอบความคิดและการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวจิตใจคน เจรจาต่อรอง เปลี่ยนวิธีคิดผ่านการตั้งคำถามที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ

• เรียนรู้ทักษะในการนำเสนอสิ่งต่างๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบ สามารถใช้องค์ความรู้นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการพูด เช่น การนำเสนองาน การบรรยาย การสนทนาทั่วไป หรือการเขียน เช่น การเขียนบทความ เป็นต้น

• ต่อยอดกฎของจิตใต้สำนึกที่เรียนในขั้นพื้นฐานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านความเข้าใจกฎของจักรวาลในองค์รวม และกฎของแรงดึงดูด สิ่งที่คนมักจะเข้าใจและใช้ผิด และวิธีคิดเกี่ยวกับกฏนี้อย่างถูกต้อง

• เข้าใจขบวนเกิดอารมณ์ลบต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับศาสตร์เชิง Energy Healing ต่อไป

• รู้จักการผสมผสานเทคนิคที่ได้เรียนจากขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้แบบทะลุกรอบ เพื่อตอบโจทย์ในการใช้กับชีวิตความเป็นจริง

• เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงอีกมากมายที่จะทำให้ท่านมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด แม่นยำมากขึ้น

• มีทักษะในการอ่านคนได้แม่นยำขึ้น ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และทำให้เข้าใจตัวเองในมุมที่ลึกขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ การทำงานในองค์กร หรือการทำธุรกิจ

• ต่อยอดเทคนิคบางอย่างในขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย Tips และเทคนิคที่ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้งานให้เกิดผลมากขึ้น

• รู้วิธีการประยุกต์ใช้ทุกเทคนิคสำหรับเรื่องต่างๆ ในชีวิต เช่น ความสัมพันธ์ ความรัก การงาน การเงิน การเลี้ยงลูก การพัฒนาศักยภาพตนเอง และ สุขภาพ เป็นต้น

• เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ให้รู้มีความสามารถในการเห็นโอกาส วิธีการแก้ไขปัญหา และคุณยังมีโอกาสต่างๆ อีกมากมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน

• ได้รับฟังการแชร์ประสบการณ์มากมายจากการทำ Life Coaching ซึ่งโค้ชนุ่นสามารถนำมาโยงให้เห็นว่าในชีวิตจริงของคนเราที่ต่างกันไปนั้น จะสามารถนำแต่ละเทคนิคมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นผลได้อย่างไร

• สามารถถามคำถามโค้ชนุ่นแบบเจาะลึกได้ เนื่องจากรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย ทุกท่านจึงมีโอกาสสอบถามและแชร์ประสบการณ์หรือปัญหาส่วนตัวที่ต้องการได้รับคำแนะนำจากโค้ชนุ่นในบรรยากาศเป็นกันเอง

• สัมผัสกับประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น ที่จะทำให้ท่านทราบว่าทุกคนมีศักยภาพและสามารถควบคุมและปล่อยพลังงานออกจากฝ่ามือเพื่อที่จะทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าศาสตร์ในการบำบัดผ่านการไหลเวียนพลังงานออกจากฝ่ามือนั้นมีจริง

• และอีกมากมาย

เกี่ยวกับหลักสูตร Time Line Therapy™ ระดับ Master Practitioner

Time Line Therapy™ Certification ระดับ MASTER Practitioner 

โค้ชนุ่นได้ผสมผสานศาสตร์ในเชิงพลังงานและจิตวิญญาณที่หลากหลายเข้ากับหลักสูตร Time Line Therapy™ ขั้นสูงนี้ เพื่อต่อยอดความรู้ให้ท่านเข้าใจความเป็นไปของการทำงานของจิต ร่างกาย และสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้

• ต่อยอดองค์ความรู้ Time Line Therapy™ จากขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคขั้นสูง ที่เน้นการบำบัดจิตและร่างกายผ่านการย้อนเวลา 

• เรียนรู้ขั้นตอนการเกิดโรคต่างๆ ในร่างกาย ที่มีผลจากจิตใจ และอารมณ์ลบที่หมักหมมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน

• พัฒนาไปอีกขั้นกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำ Time Line Therapy™ ด้วยเทคนิคที่จะทำให้ผลลัพทธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• เรียนรู้วิธีการใช้ Pendulum ในการคุยกับจิตใต้สำนึกเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ

• เรียนรู้เทคนิคที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรังในร่างกายให้ดีขึ้นด้วยเวลาอันรวดเร็ว

• สามารถมองภาพรวมในการทำ Time Line Therapy™ เพื่อประกอบในการทำโค้ชชิ่ง ไม่ว่าจะใช้กับตัวเองหรือทำเป็นอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• เข้าใจการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์ และความเครียด รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการความเครียดอย่างได้ผล

• เรียนรู้พื้นฐานของจักระที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ และการปรับสมดุลย์จักระเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง

• สามารถช่วยในการค้นหาคำตอบของชีวิต และ Purpose of Life ในมิติต่างๆ

• และอีกมากมาย

 


เกี่ยวกับหลักสูตร NLP Coaching ระดับ Master Practitioner

NLP Coaching Certification ระดับ MASTER Practitioner

เข้มข้นกับการฝึกปฎิบัติโค้ชชิ่งด้วยโจทย์จริงในชีวิต และสามารถบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้

• ทราบวิธีใช้หลักการของ Values ในการทำโค้ชชิ่ง เพราะสิ่งนี้คือหนึ่งในหลักการที่เป็นหัวใจของการทำโค้ชชิ่งได้สำเร็จ

• เรียนรู้วิธีการหาแพทเทิร์นของปัญหาที่วนซ้ำไปซ้ำมาในชีวิต และการ Break Pattern ของวงเวียนปัญหาได้อย่างตรงจุด

• ฝึกปฏิบัติโค้ชชิ่งจริง ด้วยโจทย์จริงเพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ที่ต้องการด้วยเวลาที่กำหนดให้

• เรียนรู้การเทียบคุณสมบัติในหลักสูตรของ NLP Coaching เทียบกับการโค้ชชิ่งในแนวทางอื่น

• ได้รับหลากหลายองค์ความรู้ในการทำโค้ชชิ่งในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โค้ชชิ่งองค์กร ครอบครัว ความสัมพันธ์

• เรียนรู้หลักในการทำ Marketing ในการทำโคัชชิ่ง และเนื้อหาที่จะเน้นขายคอร์สสอนที่ใช้ความรู้ที่เรียนมา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

• และอีกมากมาย


สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

  • Live Training ทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 4 ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application และแบบเจอตัวต่อตัว
  • ถ้ามีการเรียนแบบเจอตัวต่อตัว จะเรียนที่โรงแรม  LiT Hotel Bangkok  ถ.พระราม 1 ตรงข้าม MBK
  • สามารถกลับมาดูวีดีโอคลิปที่อัดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับในช่วงของการสอนเนื้อหาผ่าน Zoom Application
  • Certification ของทั้ง 3 หลักสูตร จาก Living Wise Coaching and Training Center ออกโดย โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) 
  • มีสิทธิขอ Certification ของหลักสูตร NLP และ NLP Coaching จาก American Board of NLP (ABNLP) สหรัฐอเมริกา และขอ Certification ของหลักสูตร Time Line Therapy จาก Time Line TherapyAssociation (TLTA) สหรัฐอเมริกา  โดยนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขอ Certification และค่าส่งเอง


เอกสารประกอบการเรียน

  • Manual ของทั้ง 3 หลักสูตร
  • Presentation Slides ของทั้ง 3 หลักสูตร
  • Worksheet ของทั้ง 3 หลักสูตรค่าอบรม 128,400 บาท

ราคานี้ยัรวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา