เกี่ยวกับหลักสูตร ถอดรหัสพฤติกรรมใจ สยบกลไกการคิดลบ

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร ถอดรหัสพฤติกรรมใจสยบกลไกการคิดลบ

หากท่านเคยสงสัยว่าจะหาทางออกจากความคิดที่ทำให้ทุกข์ได้อย่างไร จะมีวิธีไหนที่จะสามารถเห็นภาพการทำงานของจิตที่มีผลต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม...หลักสูตรนี้คือคำตอบที่ดีที่สุด

โค้ชเชื่อเสมอว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม หากเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร เพื่ออะไร ทำแล้วมีผลอย่างไร จะทำให้สิ่งที่เรากำลังทำนั้นมีความหมายและมีจุดมุ่งหมาย  เช่นเดียวกันกับหลักการดังกล่าว หลักสูตรนี้ โค้ชสร้างมาเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพโครงสร้างในการทำงานของใจตั้งแต่การเริ่มสร้างความเชื่อในชีวิต การแปลผลและการบิดความเชื่อเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด การใช้กลไกป้องกันตัวซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยที่เราไม่รู้ตัว กฎต่างๆในชีวิตที่จิตสร้างขึ้นมาเป็นข้ออ้างที่จะทำให้ชีวิตติดอยู่ในความทุกข์และสนับสนุนความเชื่อที่ผิดว่าเป็นสิ่งถูก และอีกมากมาย

ในหลักสูตรนี้จะพาท่านไปท้าทายกับความคิดลบ คิดวนที่มีในหัวที่เป็นเหมือนมีดที่มองไม่เห็นทิ่มใจตลอดเวลา ซึ่งส่งผลทั้งต่อสภาพจิตใจ สุขภาพ พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ โค้ชจะตีแผ่วิธีการทำงานของจิตเมื่อเกิดทุกข์จนเกินจะรับไหว ซึ่งนำไปสู่อาการซึมเศร้า วิกตกกังวลหรือกลัวขั้นรุนแรง หรือแม้แต่ Panic Attack และอาการทางใจอื่นๆ และคำแนะนำเบื้องต้นในการรับมือกับอาการเหล่านี้ด้วยตัวเอง

องค์ความรู้ที่ได้นี้ ท่านสามารถนำมาใช้กับตัวเอง  เพื่อเข้าใจคนในครอบครัวและคนที่รักและห่วงใย เพื่อรู้แนวทางในการปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจต่อกัน ซึ่งองค์ความรู้นี้เหมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลต่อการเข้าใจชีวิตแล

ด้วยความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และการโค้ชชิ่งทั้งในด้านจิตวิทยาประยุกต์ พลังงานและจิตวิญญาณกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  5 Sessions (รวม 25 ชม.)  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • สามารถกลับมาดูวีดีโอคลิปที่อัดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน
 • ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารในหลักสูตรระหว่าง Session 


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides 
 • แบบฝึกหัดทั้งในรูปแบบ Worksheet และ Audio Clipสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เรียนรู้โครงสร้างการทำงานของใจที่ปรุงแต่งความเชื่อที่ผิด การตั้งกฎเกณฑ์ในชีวิตที่นำมาสู่ความทุกข์แบบวนลูป กลไกการป้องกันตัวของจิตที่แสดงออกสู่ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ผ่าน Cognitive Conceptualize Diagram

 • ทราบแนวทางในการแบ่งกลุ่มความเชื่อผิดๆ ในชีวิต ที่ส่งผลถึงความคิดลบในหลายรูปแบบ ทราบที่มา วิธีการหา และวิธีการรับมือกับความเชื่อนั้น

 • เข้าใจกลไกของจิตที่มักตอกย้ำความรู้สึกด้อยค่า ความรู้สึกไม่เป็นที่รัก ความรู้สึกไร้ความสามารถ

 • หัดตั้งคำถามที่หลากหลายให้ตัวเองยามทุกข์ใจ เพื่อให้จิตเกิดปัญญาและมองเห็นทางออกได้ด้วยตัวเอง

 • เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของจิตในห้วงทุกข์ที่นำไปสู่อาการทางใจหลายรูปแบบ เช่น อาการซึมเศร้า วิตกกังวลหรือกลัวจนเกินเหตุ เป็นตัน และวิธีการบริหารจัดการภาวะดังกล่าวเบื้องต้นด้วยตัวเอง

 • หัดท้าทายความคิดลบคิดวน และวิธีการปรับความคิดนั้นอย่างถูกวิธี ทั้งแบบ Formal และ Informal

 • ฝึกหัดทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ตามจุดประสงค์ ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ และแนวทางในการติดตามผลความคืบหน้า

Bonus จากโค้ชนุ่น

 • Free 1 Coaching Session 1 ชม.

  ในคำปรึกษาเพื่อเข้าใจกลไก Cognitive Conceptual Diagram ของตัวท่านเอง เพื่อทำให้สามารถหาทางแก้ไขวงจรของจิตที่นำไปสู่ความทุกข์ในปัจจุบันและอนาคต (เลือก 1 หัวข้อ หรือ 1 โจทย์ของปัญหา)

 • Ongoing support

  สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาในหลักสูตร โดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 15,000 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา