เกี่ยวกับหลักสูตร NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching ระดับ Practitioner Level

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร "NLP / Time Line Therapy / NLP Coaching ระดับ Practitioner Level ที่มี 3 International Certificates ภายในหลักสูตรนี้ 

สิ่งที่ท่านจะได้เรียน นับเป็น Life Time Knowledge และเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลกที่จะทำเข้าใจแนวทางการ "ค้นอดีต ปรับปัจจุบัน เปลี่ยนอนาคต" ที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตในด้านของความสุขและความสำเร็จ 

การอบรมจะเป็นรูปแบบของ Exclusive Workshop ที่เน้นนักเรียนจำนวนน้อย เรียนเข้มข้น ฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลของโค้ชนุ่น ที่จะสามารถนำทางทุกท่านและตอบคำถามจากทุกท่านได้อย่างทั่วถึง


เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ในคอร์สนี้

หลักสูตร Neuro Linguistics Programming (NLP) Certification ระดับ Practitioner

NLP คือ ศาสตร์ที่การเข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วยกลไกทำงานของจิตสำนึกและการทำงานของจิตใต้สำนึก ผ่านการสื่อสารในรูปแบบเป็นภาษาและไม่ใช่ภาษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ


หลักสูตร Time Line Therapy™ Certification ระดับ Practitioner 

Time Line Therapy™ คือศาสตร์ในการปรับและปลดปล่อยอารมณ์ลบและข้อจำกัดทางความคิดและความเชื่อต่างๆ ในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และช่วยในการตั้งและวางเป้าหมายในอนาคต


หลักสูตร NLP Coaching Certification ระดับ Practitioner

ศาสตร์โค้ชชิ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะสามารถใช้โค้ชชีวิตตัวเอง คนรอบข้าง และสามารถประกอบอาชีพเป็นโค้ชได้ในหลากหลายด้านของชีวิต หลักสูตรนี้จะเน้นองค์ความรู้พื้นฐานในการโค้ชชิ่งตั้งแต่การเตรียมตัวในทุกมิติ จนกระทั่งขั้นตอนในการทำโค้ชชิ่ง และการติดตามผลการทำโค้ชชิ่งอย่างครบวงจร (ไม่มีการฝึกโค้ชชิ่งในระดับนี้ การฝึกโค้ชชิ่งเต็มรูปแบบจะอยู่ใน NLP Coaching ระดับ Master Practioner)


ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion จะทำให้ทุกคำถามของคุณได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ของท่านให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน

ตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Neuro Linguistic Programing (NLP)

 • ปรับวิธีคิดของตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความเข้าใจกับคนรอบข้างและตัวเองมากขึ้น ซึ่งคุณและคนที่คนรัก คนในครอบครัวหรือคนที่คุณสนิท สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณได้

 • ปรับให้คุณคลายหรือหลุดจากวังวนการเป็นเหยื่อของความคิดของตัวเองและและปรับมุมมองของเหตุการณ์ที่คุณหาทางออกไม่ได้ในชีวิต ให้คุณเลิกคิดวนอยู่ในอ่างและก้าวออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข เป็นเจ้านายของตนเองทั้งกายและใจ

 • เรียนรู้วิธีการหลุดพ้นจากวังวนการคิดลบต่อตัวเองและผู้อื่น

 • รู้เทคนิคในการเข้าใจตัวเอง เข้าใจและอ่านใจคนอื่น ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ใช้งานได้จริง

 • รู้วิธีการตั้งเป้าหมายสำหรับสิ่งต่างๆ ในชีวิต ให้เป็นไปได้ในชาตินี้ และสำเร็จได้ด้วยมือของคุณเอง

 • รู้วิธีการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงตามความคิดของอีกฝ่าย และเป็นการเพิ่มตรรกะแห่งความคิดของคุณ

 • รู้วิธีการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก

 • รู้วิธีการประยุกต์ใช้ทุกเทคนิคสำหรับเรื่องต่างๆ ในชีวิต เช่น ความสัมพันธ์ ความรัก การงาน การเงิน การเลี้ยงลูก การพัฒนาศักยภาพตนเอง และ สุขภาพ เป็นต้น

 • เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ให้รู้มีความสามารถในการเห็นโอกาส วิธีการแก้ไขปัญหา และคุณยังมีโอกาสต่างๆ อีกมากมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน

 • ได้รับฟังการแชร์ประสบการณ์มากมายจากการทำ Life Coaching ซึ่งโค้ชนุ่นสามารถนำมาโยงให้เห็นว่าในชีวิตจริงของคนเราที่ต่างกันไปนั้น จะสามารถนำแต่ละเทคนิคมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นผลได้อย่างไร

ตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Time Line Therapy

 • เรียนรู้ศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เป็นที่นิยมที่สุดทั่วโลกในการเยียวยาและบรรเทาปัญหาในชีวิต และเป็นเทคนิคที่ทรงพลังในการค้นปม ปรับมุมมอง และปรับชีวิตให้สุขและประสบความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังและตั้งใจ

 • สามารถใช้ศาสตร์นี้ในการขจัดอารมณ์ขยะแย่ๆ ในอดีตที่ค้างคาออกจากใจ เช่น อารมณ์โกรธ เสียใจ กลัว เจ็บใจแค้นใจ รู้สึกผิด เป็นต้น และสามารถขจัดข้อจำกัดทางความคิดออกจากตัวคุณอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ เช่น ฉันทำไม่ได้ ฉันไม่ดีพอ กลัวล้มเหลว กลัวทำได้ไม่ดีพอ ไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นต้น

 • เรียนรู้วิธีที่จะสามารถนำทุกท่านไปตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป้าหมายนั้น ไขว่คว้าได้ในชาตินี้ และไม่เกินความสามารถที่คุณจะเอื้อมถึง

 • ค้นปมในอดีตที่คุณหรือจิตสำนึกลืมเลือนไปแล้ว และมีผลทำให้เกิดปัญหาสำหรับชีวิต ณ ขณะนี้และต่อไปในอนาคต แต่ปัญหานี้จิตใต้สำนึกยังจดจำไว้และทำให้ชีวิตคุณติดขัด หรือ ไม่มีทางออก

ตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตร NLP Coaching

 • ทราบวิธีการนำเทคนิคและทฤษฎีที่ได้เรียนมาในหลักสูตร NLP และ Time Line Therapy Certification มาใช้ในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งหลักคิด จริยธรรมการ Coach เพื่อให้การทำ Coaching นั้นถูกหลักและมีประสิทธิภาพ

 • ทราบขั้นตอนในการทำ Coaching ไม่ว่าจะเป็นการ Coach ตัวเอง คนในครอบครัวและคนที่คุณห่วงใย หรือจะทำ Coaching เป็นอาชีพ

 • ได้รับฟังการแชร์ประสบการณ์มากมายจากการทำ Life Coaching ซึ่งโค้ชนุ่นจะสอนวิธีการทำ Coaching ในเชิงปฏิบัติให้กับเข้าร่วมอบรม พร้อมตอบคำถามข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องของคนรอบตัวที่ผู้เข้าร่วมอบรมอยากจะเข้าไปช่วยเหลือ

ผู้ที่เหมาะสำหรับการเรียนหลักสูตรนี้

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่มีความสุข ปรับมุมมองต่อชีวิตที่ทำให้ชีวิตสำเร็จ ก้าวผ่านข้อจำกัดทางความคิดต่างๆที่ฉุดรั้งคุณไว้ และองค์ความรู้ที่ก้าวไปอีกขั้นจากความรู้ขั้นพื้นฐาน

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาชีวิตตนเอง ค้นหาตัวเอง รู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจจากใจตัวเอง รู้จักตัวตนและบุคลิคของตนที่ทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ และสามารถเข้าใจคนรอบข้าง สามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้อย่างถูกทาง

 • ผู้ที่รักที่จะช่วยเหลือผู้คน ผ่านการเป็นผู้ฟังที่ดีหรือให้คำแนะนำที่ดี คอร์สนี้จะทำให้ท่านมีหลักในการให้คำแนะนำผู้อื่นอย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดประกอบอาชีพโค้ชชิ่งได้ถ้าท่านต้องการ

 • ทุกสายอาชีพที่ต้องการจะนำองค์ความรู้นี้มาต่อยอดให้การทำงานเป็น Professional มากขึ้น เพราะหลักสูตรนี้เน้นที่การพัฒนาคนเป็นหลัก

ผู้ที่ "ไม่เหมาะ" กับการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้ที่ต้องการความสำเร็จแบบฉาบฉวยและมุ่งหาทางลัดสู่ความสำเร็จโดยไม่ลงทุนกับทักษะและการพัฒนาจิตใจตนเอง

 • ผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นความร่ำรวยอย่างเดียวผ่านกฎของแรงดึงดูด

 • ผู้ที่ต้องการจะเรียนเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงที่มีแนวโน้มจะผิดศีลธรรม

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  จำนวน 80 ชม หรือประมาณ 10 วัน  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • การฝึกแบบประกบคู่ในหลักสูตร Time Line Therapy โดยที่มีโค้ชนุ่นคอยดูแลอยู่ โดยที่ไม่รวมเวลาอยู่ในชม.เรียน ด้านบน ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application


เอกสารประกอบการเรียน

 • Manual ของทั้ง 3 หลักสูตร
 • Presentation Slide ของทั้ง 3 หลักสูตร
 • Worksheet ของทั้ง 3 หลักสูตร
Certificates ที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

ท่านจะได้รับ 3 Certification จาก Living Wise Coaching and Training Center 

 • Neuro Linguistic Programing (NLP) : Practitioner Level
 • Time Line Therapy : Practitioner Level
 • NLP Coaching : Practitioner Level


ท่านสามารถยื่นเรื่องขอ Certificate จาก American Board of NLP (ABNLP) และ Time Line Therapy Association (TLTA) โดยชำระค่า Membership รายปีโดยตรงกับสถาบันดังกล่าวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจะมีให้ในเมื่อเรียนจบ)

 • ขอ Certificate ของหลักสูตร Neuro Linguistic Programing (NLP) : Practitioner Level จาก American Board of NLP (ABNLP)
 • ขอ Certificate ของหลักสูตร Time Line Therapy : Practitioner Level จาก Time Line Therapy Association (TLTA)
 • ขอ Certificate ของหลักสูตร NLP Coaching : Practitioner Level จาก American Board of NLP (ABNLP)

ค่าอบรม 85,600 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา