เกี่ยวกับหลักสูตร บำบัดใจคลายปมกับศาสตร์ย้อนอดีต

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร บำบัดใจคลายปมกับศาสตร์ย้อนอดีต

คอร์สนี้ เกิดขั้นจากประสบการณ์การทำโค้ชชิ่งและ  Healing เชิงพลังงานผ่านศาสตร์ย้อนอดีต 4 ศาสตร์ คือ Time Line Therapy® (TLT), Past Life Regression® (PLR) และ Quantum Healing Hypnosis Technique® (QHHT) และ Mind Link Regression and Healing® (MLRH) กลั่นออกมาเป็นเนื้อหา มุมมอง ข้อคิด Tips ในมุมมองของการใช้ศาสตร์นี้จริงๆในการทำงานชีวิตประจำวัน

ศาสตร์ย้อนอดีตที่โค้ชนุ่นหยิบยกขึ้นมาอธิบายให้ฟังนี้ เป็นกลุ่มของในศาสตร์บำบัดเชิงพลังงานและย้อนอดีตที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ยกเว้นศาสตร์ที่ชื่อว่า Mind Link Regression and Healing® (MLRH) ที่เป็นศาสตร์ที่โค้ชนุ่นและครูหงวน-สงวนศรี แคนสา (Reiki Master Teacher) ร่วมกันคิดค้นพัฒนากันขึ้นมาและนำมาใช้ในการบำบัดเชิงพลังงานและหาคำตอบในชีวิตให้กับลูกค้ามามากมาย

เนื้อหาในคอร์สนี้ จะไม่ได้ฝึกสอนให้ท่านใช้ศาสตร์นี้ แต่จะเป็นการเล่าประสบการณ์ ข้อคิด Tips และมุมมองของโค้ชนุ่นในเชิงลึก ผ่านประสบการณ์ตรงในการทำงานและการศึกษาศาสตร์เหล่านี้อย่างจริงจัง ที่ท่านอาจหาอ่านไม่ได้จากตำราเล่มใด เพื่อให้ท่านเข้าใจหลักการของจิต จุดเด่น และสิ่งที่จะได้รับจากศาสตร์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้

และคอร์สนี้ จะย่อโลกของศาสตร์ย้อนอดีตมาไว้ในมือท่านโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและปัจจัยทางการเงินเพื่อไปค้นคว้าศึกษาเอง หรือถ้าท่านอยากจะศึกษาเพิ่มเติม ก็จะมีพื้นฐานความเข้าใจรองรับไว้อยู่แล้ว เพื่อการต่อยอดในการเรียนอย่างเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และการโค้ชชิ่งทั้งในด้านจิตวิทยาประยุกต์ พลังงานและจิตวิญญาณกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

ผู้ที่เหมาะในการเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ เหมาะกับกลุ่มผู้สนใจดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่อยากจะเปิดโลกของตัวเองให้รู้จักกับศาสตร์ย้อนอดีตเพื่อบำบัดใจคลายปม เพื่อความสนใจส่วนตัว หรือเพื่ออยากเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกที่จะเข้ารับการบำบัดด้วยศาสตร์เหล่านี้ หรือเพื่ออยากจะเลือกศึกษาศาสตร์เหล่านี้ต่อในอนาคต

2. ผู้ที่อยู่ในสายงานของการบำบัดเชิงพลังงาน แต่ไม่เคยเรียนรู้ศาสตร์ในการย้อนอดีตบำบัด และอยากจะศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเอง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

3. ผู้ที่เคยใช้หรือเรียนรู้ศาสตร์ในการย้อนอดีตบำบัดมาบ้างแล้ว และอยากจะศึกษาศาสตร์อื่นเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเอง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

4. ผู้ที่อยู่ในสายงานของการโค้ชชิ่ง หรือให้คำปรึกษา ที่อยากจะต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเอง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

5. ผู้ที่เคยใช้ศาสตร์เหล่านี้มาแล้ว และอยากจะรู้ข้อมูลในเชิงลึกยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  4  ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • ทราบหลักการของศาสตร์ย้อนอดีต 4 ศาสตร์ คือ Time Line Therapy® (TLT), Past Life Regression® (PLR), Quantum Healing Hypnosis Technique® (QHHT) และ Mind Link Regression and Healing® (MLRH)

 • เรียนรู้จุดเหมือนร่วมกัน จุดที่แตกต่าง จุดเด่นของแต่ละศาสตร์จากประสบการณ์ตรงของโค้ชนุ่นที่มีมากกว่าที่จะหาอ่านได้จากตำรา

 • เรียนรู้สิ่งที่แต่ละศาสตร์ทำได้ ทำไม่ได้ และจุดที่ต้องคำนึงถึงในแต่ละศาสตร์

 • เรียนรู้สารพัน FAQs ของศาสตร์ย้อนอดีตและการทำงานของจิตที่เป็นกลไกให้เกิดการย้อนอดีตขึ้นได้

 • หากท่านมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์พลังงานหรือศาสตร์ย้อนอดีต สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์สนี้จะทำให้ท่านเห็นภาพกว้างของการทำงานของจิตที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ย้อนอดีตมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญกับการการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะเจอเมื่อจะทำให้สามารถนำไปใช้กับตัวเอง คนในครอบครัว คนรอบข้าง นำมาประยุกต์กับงานที่ท่านทำอยู่ โดยที่โค้ชนุ่นจะสอนทุกอย่างเป็นขั้นตอนให้พื้นความรู้ทุกท่านแน่นและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

Bonus จากโค้ชนุ่น

 • 20% Discount of Healing Session

  ส่วนลด 20% สำหรับการทำศาสตร์ย้อนอดีตใน Healing หรือ Coaching Session กับโค้ชนุ่น (สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line ID : noonmethaya) จำนวน 1 ครั้ง

 • Ongoing support

  สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาในหลักสูตร หรือสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ศาสตร์เหล่านี้ในการทำงาน (ในกรณีที่ท่านเคยใช้ศาสตร์เหล่านี้อยู่แล้ว) โดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 6,500 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center