เกี่ยวกับหลักสูตร Road to Happiness (Master Class)

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Road to Happiness (Master Class)

ความสุข...เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่หา แต่หากในชีวิตจริง เรามักต้องผ่านมรสุมของความทุกข์หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมิติของชีวิต การเรียนรู้ที่จะมีความสุขท่ามกลางพายุของอารมณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ถาโถมเข้ามานับเป็น Life Skill ที่ประเมินค่าไม่ได้ และสามารถทำได้หากรู้วิธี

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอมุมมองของความสุขที่ต่างออกไปจากความสุขที่คนทั่วไปมักจะมองกัน และนำเสนอมุมมองต่อความทุกข์เพื่อให้เข้าใจทุกข์ตามธรรมชาติของมัน ความไม่เข้าใจและพยายามแข็งขืนต่อทุกข์ยิ่งจะทำให้ทุกข์นั้นก่อตัวเป็นเท่าทวีคูณ หรือหากแก้ได้การยื้อนั้นก็ทำให้คลายทุกข์ได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น หลักสูตรนี้จะสอนวิธีรับมือกับความทุกข์ อารมณ์และความคิดลบที่ประดังเข้ามาจากสถานการณ์รอบตัวและในจิตใจเราเอง และสอนวิธีมีความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์เหล่านี้

องค์ความรู้ที่ท่านจะได้รับนี้ ประกอบไปด้วยหลายศาสตร์ มีกลิ่นอายของทั้งหลักจิตวิทยา หลักพุทธ และหลักเชิงจิตวิญญาณ เพราะการมองความสุขในชีวิตนั้นแม้เหมือนกันในกรอบใหญ่ แต่หากต่างกันในรายละเอียด ท่านสามารถเลือกนำหลักที่ท่านถูกจริตนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจและมีความสุข

นอกจากนี้ โค้ชนุ่นจะอธิบายถึงเหตุผลมากมายที่คนมักกล่าวอ้างหรือใช้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์และขัดขวางความสุข เช่น การผลัดวันประกันพรุ่ง คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ไม่เก่งพอ ไม่พร้อมสักที ไม่มีแรงบันดาลใจ และอื่นๆ และหนทางง่ายๆในการหลุดออกจากปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเองเมื่อผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

เพราะความสุขเป็นสิ่งที่ไขว่คว้าได้ไม่ยากหากรู้วิธี และก็จะน่าเสียดายที่เราไม่รู้วิธีง่ายๆ ที่ปลายจมูกนี้... ด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด และตัวอย่างที่โค้ชนุ่นจะนำมาสอน ผสมรวมกันแล้วจะทำให้ท่านสามารถย่อยเนื้อหาที่หลายคนคิดว่าเข้าในยากให้เข้าใจได้ง่ายๆ สบายๆ แฝงไปด้วยแนวคิดเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งกินใจ

ด้วยความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และการโค้ชชิ่งทั้งในด้านจิตวิทยาประยุกต์ พลังงานและจิตวิญญาณกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

*หลักสูตรนี้เป็น Full Version ของ ความสุขคว้าได้ใกล้แค่เอื้อม Mini Workshop"

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  4 Sessions (รวม 20 ชม.)  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application
 • ได้รับการ Channelling ข้อความจาก Master Teachers/Spiritual Guides ของแต่ละท่านและการถามตอบเพื่อ Life and Spiritual Development แบบเฉพาะเจาะจงของตัวเอง
 • สามารถกลับมาดูวีดีโอคลิปที่อัดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน
 • ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารในหลักสูตรระหว่าง Session 


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides 
 • แบบฝึกหัดทั้งในรูปแบบ Worksheet และ Audio Clipสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เรียนรู้มิติและธรรมชาติของความสุขและความทุกข์ในชีวิตเรา

 • เข้าใจหลักคุณค่าของใจที่เป็นเข็มทิศชี้ทางให้ชีวิตและทำให้ชีวิตสุขได้ง่ายๆ ในทุกวัน

 • รู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตอย่างถูกวิธี

 • เรียนรู้ข้ออ้าง ปัญหา กับดักของชีวิตที่เรามักจะใช้และนำไปสู่ความทุกข์และนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ทราบแนวทางในการออกจากปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง

 • เข้าใจสารพันปัญหาเกี่ยวกับ Comfort Zone และเรียนรู้ที่จะอยู่หรือออกจาก Comfort Zone ได้อย่างเข้าใจตัวเอง

 • เรียนรู้วิธีการยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นด้วยใจที่เป็นสุข

 • เรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของสมองและฮอร์โมนที่มีผลต่อความเครียด อารมณ์ และสุขภาพร่างกายโดยรวม

 • เข้าใจหลักการของการหา "ทางเลือก" ให้ชีวิต ผ่านการมองหาวิธีแก้ไขแทนการมองแต่ปัญหาที่มี

 • เข้าใจลำดับขั้นของการพัฒนาปัญหาในชีวิต และมุมมองในการแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงลำดับ

 • ฝึกหัดขั้นตอนในการมีความสุขท่ามกลางความทุกข์จากภายในใจและจากภายนอกที่ถาโถมเข้าใส่ชีวิต ผ่านการฝึกปฏิบัติหลายรูปแบบ

Bonus จากโค้ชนุ่น

 • ส่วนลด 50% Strengths Finder Report

  ส่วนลด 50% เพื่อซื้อ Report เพื่อหาพรสวรรค์และจุดแข็ง โดยบริษัท Gallup (อเมริกา) ราคาเต็ม 49.99USD (รายงานสามารถเลือกภาษาไทยได้) Note : ไม่รวมการให้คำแนะนำ Report เพิ่มเติมผ่าน Coaching session

 • Ongoing support

  สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาในหลักสูตรโดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 12,500 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา