เกี่ยวกับหลักสูตร Mindfulness for Self Love

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Mindfulness for Self Love

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เราได้รู้จักกับความเชื่อ ความคิด อารมณ์ ที่นำมาสู่การคิดลบ วิจารณ์ตัวเองในทางลบ ที่ทำให้ตัวเราติดอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ และวิธีการบริหารจัดการกับความคิดและอารมณ์เพิ่มเพิ่มความรู้สึกเมตตาและรักตัวเองให้มากขึ้น

แกนหลักของเนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะเน้นที่หลักการของ Mindfulness ต่อความคิด อารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเอื้ออาทร เมตตาและรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น 

โค้ชนุ่นจะถ่ายทอดวิธีในการฝึก Mindfulness ทั้งแบบ Formal และ Informal ที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้เองในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจและฝึกฝน Midfulness ในหลายรูปแบบ ซึ่งท่านสามารถเลือกนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และตามจริตความชอบส่วนตัว

หากท่านมองหาวิธีที่จะทำให้ใจผ่อนคลาย สามารถเข้าใจและปล่อยวางความทุกข์ที่มี การรู้จักตัวเอง การมีสติเข้าถึงความคิดและอารมณ์ของตัวเองในปัจจุบันที่เป็นอยู่ หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งในการนำท่านสู่เส้นทางของ Mindfulness เพื่อฝึกรักตัวเองอย่างมีสติ

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และการโค้ชชิ่งทั้งในด้านจิตวิทยาประยุกต์ พลังงานและจิตวิญญาณกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

  • Live Training  1 session (5  ชม.)  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 


เอกสารประกอบการเรียน

  • Presentation Slides 
  • แบบฝึกหัดทั้งในรูปแบบ Worksheet และ Audio Clipสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้หลักการ Mindfulness พื้นฐาน ในแง่มุมของจิตวิทยา และแนะนำเข้าสู่พื้นฐานของการเจริญสติในพุทธศาสนา

  • ทราบวิธีที่นำไปสู่ Mindfulness เพื่อลดการวิจารณ์ตัวเอง และเพิ่มความรักความเมตตาต่อตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  • ทราบกลไกของจิตที่ทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดในชีวิต ซึ่งนำมาสู่ความคิดและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันนำมาสู่ความทุกข์ในชีวิต

  • ฝึกการทำ Mindfulness แบบ Formal ในคลาสเรียน และเรียนรู้ที่จะฝึก Mindfulness แบบ Informal ในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิคที่หลากหลายใช้ได้ในหลายมิติของชีวิต

Bonus จากโค้ชนุ่น

  • Ongoing support

    สามารถสอบถามและปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาในหลักสูตร โดยผ่านทาง Line Application

ค่าอบรม 5,500 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya (ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและรายละเอียดของหลักสูตรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา