เกี่ยวกับหลักสูตร Tarot for Self Reflection Level 2 : Reality Check

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Tarot for Self Reflection Level 2 : Reality Check

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Tarot for Self Reflection Level 1 : Reflection Foundation ที่เป็นการปูพื้นฐานการทำ Tarot for Self Reflection และผู้เข้าอบรมผ่านการฝึกฝนด้วยตัวเองและผู้อื่นมาระดับหนึ่งแล้ว จึงเกิดความเข้าใจหลักในการใช้ Tarot for Self Reflection ได้อย่างดี

Level 2 นี้ จะอยู่ในรูปแบบของ Workshop โดยที่จะต้องนำความรู้ในการทำการ Reflection ใน Level 1 มาใช้ในการทำ Workshop ด้วยเช่นกัน

Tarot for Self Reflection Level 2 : Reality Check ประกอบไปด้วย 5 Workshop ด้วยกัน โดยมีหัวข้อ Workshop ดังนี้

1) Living a Meaningful Life (Zoom 4 ชม.)

2) Decision Making and Possibilities (Zoom 4 ชม.)

3) Old Me - New Me (Zoom 4 ชม.)

4) Forgiveness (Zoom 4 ชม.)

5) Inner Child (F2F 1 full day 8 ชม.)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน จะเป็น Tarot Deck ที่ผู้เข้าร่วมอบรมนำมาเอง และจะมีการ Reflect ผ่าน Tarot Cards ซึ่งจะไม่ใช่วิธีการดู Tarot แบบ Traditional แต่เป็นการทะลายกรอบของโครงสร้าง Tarot เพื่อขยายมุมมองที่มีต่อตัวเองได้อย่างไม่จำกัด ผ่านการสอนเนื้อหาใน Workshop นั้นๆ แทรกไปกับการทำ Workshop ในหัวข้อที่กำหนด

ในการเรียน โค้ชนุ่นจะอธิบายหลักคิดและที่มาที่ไปของทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่านมีพื้นฐานความเข้าใจที่แน่น และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ต่อยอดกับองค์ความรู้เดิมหรืองานของท่านได้อย่างมั่นใจ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ท่านที่ไม่มีมีพื้นฐานของไพ่ทาโร่ท์เลยก็สามารถเรียนได้ 

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และประสบการณ์การดูไพ่ทาโร่ท์ 20 กว่าปี และการโค้ชชิ่งกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training ในรูปแบบ Workshop Based จำนวน  5  Workshop รวม 24  ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application ใน 4 Workshop แรก และเจอตัวใน Workshop ที่ 5
 • มีการอัดคลิปวีดีโอ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา สำหรับ Workshop ที่ 1-4


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides 
 • Worksheet ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลักสูตร


สิ่งที่แนะนำให้ซื้อเพิ่มเติม

 • Tarot Deck ใหม่ที่ไม่เคยใช้ดูดวงมาก่อน 
 • แนะนำ Sufi Tarot หรือ Dark Mansion Tarot หรือ Deck อื่นๆ ที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้
 • รายละเอียด Deck เพิ่มเติม (ถ้าต้องการจะซื้อเพิ่ม) จะทราบเมื่ออยู่ในกลุ่มปิด Line แล้วสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เรียนรู้เนื้อหาที่เป็น Theme ของ Workshop ในแต่ละครั้ง

 • การทำ Self Reflection ผ่านขั้นตอนของ Workshop ในแต่ละ Theme

 • เรียนรู้ที่จะผสมผสานทฤษฎีเชิงการพัฒนาตนเองเข้ากับขั้นตอนของ Self Reflection เพื่อสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

 • เรียนรู้หลักการของ Mirror, Shadow, Reflection ที่นำมาสู่การเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นไป เพื่อให้ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปสู่การ Move forward ได้ในชีวิต หรือตัดสินใจสิ่งต่างๆ ที่ค้างคาใจได้

ค่าอบรม 16,000 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา