เกี่ยวกับหลักสูตร Tarot for Self Reflection and Coaching

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร Tarot for Self Reflection Level 1

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ Tarot เพื่อการเข้าใจตัวเองผ่านการทำ Self Reflection และเป็น Level 1 จากทั้งหมด 3 Level 

Level 1 นี้ จะเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ขบวนการ Reflection ความคิด อารมณ์ สิ่งที่มีอยู่ลึกๆ ในใจและมากกว่าการเปิดไพ่อ่านแบบทั่วไป และขบวนการที่สอนจะช่วยให้ได้มีการตระหนักรู้ในมุมมองต่างๆ ด้วยตัวเอง  และยังสามารถนำความรู้นี้ไปใช้กับผู้อื่นได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้จะสอนหลักการทำ Self Reflection การอ่านหน้าไพ่ที่จะระเบิดกรอบโครงสร้างของทาโร่ท์เดิม นั่นก็คือ การฝึกใช้ทาโร่ท์โดยไม่ใช้กรอบทาโร่ท์เพื่อเปิดใจให้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนในตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีการสอนพื้นฐานการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ และฝึกเลือกไพ่ที่เหมาะสมกับแต่ละลักษณะคำถาม เพราะการตั้งคำถามที่ใช่ เลือกไพ่ที่ใช่ นำมาสู่คำตอบที่ใช่และนำไปสู่ขบวนการค้นหาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน จะมีการ Reflect ผ่าน Tarot Cards ซึ่งจะไม่ใช่วิธีการดู Tarot แบบ Traditional แต่เป็นการทะลายกรอบของโครงสร้าง Tarot เพื่อขยายมุมมองที่มีต่อตัวเองได้อย่างไม่จำกัด ผ่านการสอนการหาประเด็นปัญหา การแจงแจงประเด็นปัญหา แนวทางการหาวิธีแก้ไข 

ในการเรียน โค้ชนุ่นจะอธิบายหลักคิดและที่มาที่ไปของทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่านมีพื้นฐานความเข้าใจที่แน่น และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ต่อยอดกับองค์ความรู้เดิมหรืองานของท่านได้อย่างมั่นใจ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ท่านที่ไม่มีมีพื้นฐานของไพ่ทาโร่ท์เลยก็สามารถเรียนได้ 

ด้วยองค์ความรู้ส่วนตัวที่หลากหลายของโค้ชนุ่นในศาสตร์ทั้งในด้าน Mind-Body-Spirit-Emotion และประสบการณ์การดูไพ่ทาโร่ท์ 20 กว่าปี และการโค้ชชิ่งกว่า 10 ปี จะทำให้ทุกคำถามของท่านได้รับการตอบและต่อยอดองค์ความรู้ให้หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นไปในแบบที่ท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

Training

 • Live Training  6 Sessions รวม 30  ชม.  ด้วยรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Application 
 • ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารในหลักสูตรระหว่าง Session 
 • 7-Day Self Work หลัง Course work จบ ผ่านการดูแลของโค้ชนุ่น
 • มีการอัดคลิปวีดีโอ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา


เอกสารประกอบการเรียน

 • Presentation Slides 
 • Worksheet ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลักสูตร


สิ่งที่แนะนำให้ซื้อเพิ่มเติม

 • Tarot Deck ใหม่ที่ไม่เคยใช้ดูดวงมาก่อน 
 • แนะนำ Sufi Tarot หรือ Dark Mansion Tarot หรือ Deck อื่นๆ ที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้
 • รายละเอียด Deck เพิ่มเติม (ถ้าต้องการจะซื้อเพิ่ม) จะทราบเมื่ออยู่ในกลุ่มปิด Line แล้วสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

 • เข้าใจหลักการของการทำ Self Reflection ผ่านการใช้ Tarot Cards หรือ Cards ลักษณะอื่นๆ

 • การทำ Self Reflection แบบพื้นฐาน ผ่านการใช้ set คำถามที่ powerful และใช้ง่าย พร้อมทั้งเรียนรู้จุดประสงค์และวิธีการใช้คำถาม เพื่อจะสามารถเลือกคำถามที่ใช้ให้เหมาะกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้เทคนิคการหาประเด็นในการทำ Reflection เมื่อยังไม่รู้ปมปัญหา และต้องการ scope down ไปสู่เรื่องที่จะใช้ใน Self Reflection

 • เรียนรู้เทคนิคในการใช้คำถามที่ deal กับความคิดและอารมณ์ที่ติดขัดอยู่ในคำตอบหรืออยู่ในใจ เพื่อให้การทำ Reflection สามารถทำต่อไปได้และไม่ถึงทางตัน

 • เรียนรู้หลักการของ Mirror, Shadow, Reflection ที่นำมาสู่การเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นไป เพื่อให้ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปสู่การ Move forward ได้ในชีวิต หรือตัดสินใจสิ่งต่างๆ ที่ค้างคาใจได้

 • เรียนรู้วิธีการเลือก ดูแลรักษา เก็บรักษา Tarot Deck อย่างถูกต้องเพื่อให้พลังงานของการ์ดเหมาะกับการทำ Reflection

 • ฝึกใช้ Tarot for Self Reflection ในทุกครั้งที่เรียน และเรียนรู้ผ่านการ Demo โดยโค้ชนุ่นเพื่อให้เข้าใจ Process และเทคนิคต่างๆ ที่สอนในเนื้อหาที่เรียน

 • 7-day self reflection ด้วยตัวเอง และมีการถามตอบ หรือให้คำแนะนำในการใช้งานอย่างใกล้ชิดใน Line Group

ค่าอบรม 16,000 บาท

ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว ติดต่อชำระเงินและลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเรียนได้ที่ Line ID : noonmethaya

Instructor

Instructor Bio:

โค้ชนุ่น (ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ) - Life and Energy Healing Coach โค้ชนุ่นเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Living Wise Coaching and Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งจากสถาบันมากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเน้นในด้านของการโค้ชชีวิต และการบำบัดเชิงพลังงานด้วยศาสตร์และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชชิ่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และยังมีประสบการณ์เทรนนิ่งในหลายแขนง ทั้งในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีทั้งหลักสูตร Certified วิชาชีพระดับสากลและหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเอง การแสวงหาความสุขและการเข้าใจตัวตนทั้งในระดับจิตใจและระดับพลังงาน

โค้ชนุ่น - ดร.เมธยา ป้อมสุวรรณ

Instructor และ Founder ของ Living Wise Coaching and Training Center

Categories-หมวดหมู่ของหลักสูตรต่างๆ ของเรา